Nasza firma organizuje szkolenia serwisowe z obsługi drukarek etykiet firmy Zebra. Szkolena serwisowe przeprowadzane są przez certyfikowanego technika naszej firmy na drukarkach kodów kreskowych Zebra należących do Klienta. Celem szkolenia jest zapoznanie Klienta z zasadami prawidłowego użytkowania drukarek, wykonywaniem przeglądów technicznych, właściwą diagnozą pojawiających się problemów i metodami ich rozwiązywania.
Plan szkolenia:

  • Przeprowadzenie oraz omówienie przeglądu technicznego drukarki.
  • Szkolenie z wymiany jak i instalacji komponentów drukarki.
  • Przeprowadzanie testów sprawności.
  • Omówienie najczęściej występujących problemów oraz metod ich rozwiązywania.
  • Wskazanie zasad prawidłowego użytkowania drukarek.

Cena usługi: w zależności od tego czy szkolenie odbywa się w siedzibie sprzedającego czy kupującego.
Zapraszamy do kontaktu.