NASZE ROZWIĄZANIA

Jak działać skuteczniej i koncentrować się na podstawowej działalności, aby w pełni wykorzystać posiadany w firmie potencjał?
Czy wdrożenie nowego oprogramowanie zawsze musi powodować chaos organizacyjny?

Te pytania, podobnie, jak Ty zadajemy sobie również my w odniesieniu do naszej działalności.

Kluczem jest koncentracja na podstawowym profilu firmy, przy odpowiednim wsparciu pozostałych obszarów.
My koncentrujemy się na tworzeniu narzędzi usprawniających działanie magazynu oraz sprzedaży w firmach.  Nie tworzymy jednak oddzielnych systemów sprzedażowo-magazynowych, lecz rozwiązania w poszczególnych obszarach operacyjnych, któreintegrujemy z programami Subiekt GT, nexo, Navireo, czy platformą Baselinker.

Posiadany w firmie system pozostaje bez zmian i nadal stanowi centralne miejsce pracy i gromadzenia danych. Z nim łączymy się aplikacjami wymieniając dane w obszarze mobilnego zarządzania magazynem i prowadzenia sprzedaży w terenie.

MOBILNY MAGAZYN

Nowoczesne podejście do zarządzania magazynem.
Rozszerzaj funkcjonalność swojego Subiekta i pracuj z asystentem magazynowym w Baselinker.

SPRZEDAŻ MOBILNA

Twój mobilny Subiekt zawsze pod ręką. Sprzedawaj skutecznie w pełnym kontakcie z Twoim biurem i magazynem.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Wyczyść dane (Aktualizacja aplikacji mobilnej)

Przy aktualizacji aplikacji mobilnej należy wyczyścić dane aplikacji mobilnej (Ustawienia->Aplikacje->nazwa aplikacji -> pamięć-> wyczyść dane), ponieważ mogła zmienić się struktura bazy danych synchronizowanej na urządzeniu co może powodować błędy aplikacji.

Konfiguracja terminala ZEBRA
Aby terminal po zeskanowaniu kodu kreskowego wysyłał enter, który pozwala na potwierdzenie zeskanowanego kodu automatycznie musimy ustawić taką opcję w ustawieniach terminala.

  1. Uruchamiamy Aplikację DataWedge.

  2. Wybieramy profil domyślny – Profile0 (default).

  3. Wybieramy Basic data formatting z kategorii Keystroke output.

  4. Zaznaczamy Send ENTER key.

Otwieranie portów za pomocą Zapory systemu Windows
Wejdź do Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wyszukaj opcji „Zapora systemu Windows”. Wybierz znalezioną opcję, aby wejść do jej ustawień.

Po wejściu do ustawień Zapory wybierz zakładkę „Ustawienia zaawansowane” z menu po lewej stronie okna.

Pojawią się teraz zaawansowane opcje Zapory sieciowej. W tym miejscu możesz tworzyć niestandardowe reguły, które pozwolą Ci odblokować wybrany port.

W menu po lewej stronie wybierz sekcję „Reguły przychodzące”. Po zaznaczeniu tej zakładki pojawi się nowe menu po prawej stronie okna – w tym miejscu wybierz opcję „Nowa reguła…”.

Zostaniesz przeniesiony/-a do kreatora tworzenia reguły przychodzącej. W pierwszym kroku zaznacz pole „Port” i kliknij „Dalej”.

W następnym kroku musisz wybrać, jaki typ portu odblokować – TCP czy UDP. Zaznacz odpowiednią opcję (zazwyczaj chodzi o port TCP). Jeśli nie masz pewności, to możesz najpierw utworzyć regułę TCP, a później jeszcze jedną dla UDP.

Następnie w polu „Określone porty lokalne” wpisz numer portu, który chcesz otworzyć. Po wpisaniu kliknij przycisk „Dalej”.

W kolejnym kroku musisz wybrać, co chcesz zrobić z tym portem – my chcemy pozwolić na połączenia, czyli go odblokować, więc zaznaczamy pierwszą opcję „Zezwalaj na połączenie”.

Resztę opcji możesz pozostawić bez zmian. Kliknij „Dalej” i potwierdź utworzenie nowej reguły. I to wszystko – teraz port jest odblokowany na twoim komputerze, w twojej Zaporze systemu Windows. Możesz wykorzystać powyższe instrukcje do odblokowania kolejnych portów lub do stworzenia reguł dla portów UDP.

W razie innych problemów do naszej diagnozy potrzebne są następujące pliki (ErrorLog)
Pliki tworzą się tylko podczas błędu odpowiadających im części, więc często nie będzie wszystkich trzech plików.

  • ErrorLog.txt i launcherErrors.txt z folderu C:/ProgramData/COM4IT/(Magazyn lub Sales);
  • FatalLog.txt z Android/data/com.COM4IT.x4(nazwa aplikacji)/files.