Nasze rozwiązania

Jak działać skuteczniej i koncentrować się na podstawowej działalności, aby w pełni wykorzystać posiadany w firmie potencjał?
Czy wdrożenie nowego oprogramowanie zawsze musi powodować chaos organizacyjny?
Te pytania, podobnie, jak Ty zadajemy sobie również my w odniesieniu do naszej działalności.
Kluczem jest koncentracja na podstawowym profilu firmy, przy odpowiednim wsparciu pozostałych obszarów.
My koncentrujemy się na tworzeniu narzędzi usprawniających działanie magazynu oraz sprzedaży w firmach.  Nie tworzymy jednak oddzielnych systemów sprzedażowo-magazynowych, lecz rozwiązania w poszczególnych obszarach operacyjnych, które
integrujemy z posiadanym w firmie systemem: Subiekt GT, nexo, Navireo.

Posiadany w firmie system pozostaje bez zmian i nadal stanowi centralne miejsce pracy i gromadzenia danych, z którym łączymy się wymieniając dane z naszymi aplikacjami;
magazynową 4MAG w obszarze  mobilnego zarządzania magazynem, sprzedaży
mobilnej 4SALES, czy też naszym sklepem internetowym 4SHOP Magento 2.0.
Każde z naszych rozwiązań może współpracować z Twoim systemem oddzielnie w danym
obszarze lub też łącznie, tworząc wielofunkcyjne, w pełni zintegrowane rozwiązanie.

Naszą Ideą jest więc, rozszerzenie funkcjonalności i usprawnienie Twojego systemu w obszarach, których on dotąd nie obejmował, a Ty decydujesz, który jest dla Ciebie
priorytetowy w danym momencie i skalowalnie go rozwijasz.

4MAG

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiamy aplikacje do mobilnej obsługi magazynu 4MAG. Aplikacja zintegrowana jest z najpopularniejszymi programami sprzedażowymi – Subiekt GT, Subiekt nexo, Navireo. Nasi klienci z powodzeniem stosują aplikację 4MAG w różnych branżach. 4MAG to nowoczesne podejście do zarządzania magazynem.

4SALES

W dobie mocno rozwijającej się technologii mobilnej stawiamy na nowoczesność, elastyczność oraz funkcjonalność. Nasza aplikacja mobilna 4Sales to konkretne rozwiązania, odpowiadające na potrzeby prężnie rozwijającej się gospodarki oraz przemysłu 4.0. Aplikacja 4Sales jest zintegrowana z programami Subiekt GT, Subiekt nexo, Navireo.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Wyczyść dane (Aktualizacja aplikacji mobilnej)
Przy aktualizacji aplikacji mobilnej należy wyczyścić dane aplikacji mobilnej (Ustawienia->Aplikacje->nazwa aplikacji -> pamięć-> wyczyść dane), ponieważ mogła zmienić się struktura bazy danych synchronizowanej na urządzeniu co może powodować błędy aplikacji.
Konfiguracja terminala ZEBRA
Aby terminal po zeskanowaniu kodu kreskowego wysyłał enter, który pozwala na potwierdzenie zeskanowanego kodu automatycznie musimy ustawić taką opcję w ustawieniach terminala.
  1. Uruchamiamy Aplikację DataWedge.

  2. Wybieramy profil domyślny – Profile0 (default).

  3. Wybieramy Basic data formatting z kategorii Keystroke output.

  4. Zaznaczamy Send ENTER key.

Otwieranie portów za pomocą Zapory systemu Windows
Wejdź do Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wyszukaj opcji „Zapora systemu Windows”. Wybierz znalezioną opcję, aby wejść do jej ustawień. Po wejściu do ustawień Zapory wybierz zakładkę „Ustawienia zaawansowane” z menu po lewej stronie okna. Pojawią się teraz zaawansowane opcje Zapory sieciowej. W tym miejscu możesz tworzyć niestandardowe reguły, które pozwolą Ci odblokować wybrany port. W menu po lewej stronie wybierz sekcję „Reguły przychodzące”. Po zaznaczeniu tej zakładki pojawi się nowe menu po prawej stronie okna – w tym miejscu wybierz opcję „Nowa reguła…”. Zostaniesz przeniesiony/-a do kreatora tworzenia reguły przychodzącej. W pierwszym kroku zaznacz pole „Port” i kliknij „Dalej”. W następnym kroku musisz wybrać, jaki typ portu odblokować – TCP czy UDP. Zaznacz odpowiednią opcję (zazwyczaj chodzi o port TCP). Jeśli nie masz pewności, to możesz najpierw utworzyć regułę TCP, a później jeszcze jedną dla UDP. Następnie w polu „Określone porty lokalne” wpisz numer portu, który chcesz otworzyć. Po wpisaniu kliknij przycisk „Dalej”. W kolejnym kroku musisz wybrać, co chcesz zrobić z tym portem – my chcemy pozwolić na połączenia, czyli go odblokować, więc zaznaczamy pierwszą opcję „Zezwalaj na połączenie”. Resztę opcji możesz pozostawić bez zmian. Kliknij „Dalej” i potwierdź utworzenie nowej reguły. I to wszystko – teraz port jest odblokowany na twoim komputerze, w twojej Zaporze systemu Windows. Możesz wykorzystać powyższe instrukcje do odblokowania kolejnych portów lub do stworzenia reguł dla portów UDP.
W razie innych problemów do naszej diagnozy potrzebne są następujące pliki (ErrorLog)
Pliki tworzą się tylko podczas błędu odpowiadających im części, więc często nie będzie wszystkich trzech plików.
  • ErrorLog.txt i launcherErrors.txt z folderu C:/ProgramData/COM4IT/(Magazyn lub Sales);
  • FatalLog.txt z Android/data/com.COM4IT.x4(nazwa aplikacji)/files.