Aplikacja mobilna Subiekt – 4MAG Magazyn

O naszym rozwiązaniu

Czym jest 4MAG i gdzie znajdzie zastosowanie

Zdalny dostęp do Subiekt GT / nexo – wszedzie tam, gdzie tylko chcesz.

4MAG zapewnia wygodny dostęp do zasobów Twojego Subiekt GT / nexo na urządzeniach mobilnych, zarówno w środowisku lokalnym, jak i chmurowym oraz pracę w trybie on-line / off-line. Niezbędne funkcjonalności dostępne dotąd tylko w stacjonarnym programie Subiekt, są teraz widoczne na każdym urządzeniu z systemem Android, a wszystkie operacje synchronizowane są w głównym programem. Teraz Twój Subiekt na telefon jest w zasięgu ręki, bez ograniczeń i w pełnym zakresie, a wszystkie informacje są zawsze aktualne.

Mobilny czytnik kodów kreskowych / kolektor danych Subiekt.

Dzięki aplikacji 4MAG, Twoje urządzenie mobilne z Android, pracuje jako kolektor danych i czytnik kodów kreskowych Subiekt. Umożliwia to szybkie skanowanie kodów kreskowych i QR prosto do Subiekt GT. Pozwala to również na kontrolę stanów magazynowych w czasie rzeczywistym i rejestrację każdego ruchu towaru na terminalu mobilnym.

Obsługa Subiekt GT bezpośrednio z fizycznego magazynu.

Mobilny Subiekt 4MAG zapewnia pracę bezpośrednio na magazynie, sprawnie realizując złożone operacje magazynowe. Teraz szybko i dokładnie wykonasz takie operacje jak: inwentaryzacja w Subiektprzyjęcie i wydanie magazynowe, kompletacja zamówień, zamówienie do dostawcy, zamówienie od klienta.

Wprowadzanie danych do Subiekt GT z użyciem czytnika kodów kreskowych.

Aplikacja mobilna Subiekt 4MAG pozwala na szybkie i bezbłędne wprowadzenie danych, m.in. numerów seryjnych towarów, ich lokalizację magazynową, kodów wewnętrznych, czy też obsługę zdjęć towarów.

Wielu użytkowników Subiekt w tym samym czasie. 

Aplikacja 4MAG jest łatwa w instalacji i intuicyjna w obsłudze. Poprzez swoją konstrukcję, umożliwia równoczesną pracę wielu użytkownikom subiekt m.in. kompletację wielu wysyłek, czy obsługę wielu zamówień w tym samym czasie.

Nowości

Sprawdź co się zmieniło!

Stale rozwijane oprogramowanie do obsługi magazynu

Słuchamy naszych klientów, analizujemy propozycje funkcjonalności i weryfikujemy zgłoszone błędy. Nasza aplikacja jest stale rozwijana, wypuszczamy nowe wersje oprogramowania co kwartał.

Najnowsze zmiany:

Dodano:
1. Baselinker – integracja z subiektem
2. Baselinker – kontrola dokumentów na opcji „Informuj o kompletacji użytkownika”
3. Kody seryjne – rozszerzenie dla subiekta GT
4. Dymki z informacjami (logowanie, ustawienia serwera)
5. Opcję „Pobieraj i korzystaj z dodatkowych kodów kreskowych”
6. Opcję „Dodawaj w uwagach dokumentu datę skompletowania/utworzenia”
7. Opis podczas aktualizacji licencji – jak aktywować wersję trial i pełną
8. W trybie debug: towary, kody kreskowe dodatkowe i kontrahenci są umieszczani w pliku CSV
9. W trybie debug: zapisywanie skompletowanych dokumentów – informacje w pliku textowym, skompletowane pozycje w pliku CSV
10. Przycisk „Prośby o pomoc” z poziomu konfiguratora serwera oraz z poziomu pomocy serwera.
11. Opcję „Informuj o kompletacji użytkownika”

Zmodernizowano:

1. W okienku ze szczegółami towaru dodano lokalizację
2. Zmieniono wyświetlanie listy magazynów na alfabetyczną kolejność
3. Obsługę wypisywania błędów dla tworzenia/kompletowania dokumentów
4. Po skompletowaniu ZK jako WZ w subiekcie w uwagach WZ zapisuje się informacja z jakiego ZK jest wygenerowane WZ [Subiekt GT]
5. W pomocy serwera dodano pola e-mail [obowiązkowe pole] i telefon

Poprawiono:
1. Obsługę kodów paczek
2. Błąd związany z unikalnością towarów (unique article i articlebarcode)

Pełny spis funkcjonalności oraz historię wszystkich zmian znajdziesz poniżej w sekcji Podstawowa funkcjonalność

Podstawowa funkcjonalność

Zobacz co potrafi nasza aplikacja

Jeśli prowadzisz sprzedaż detaliczną, hurtową poprzez sklep stacjonarny, czy internetowy oraz posiadasz już program Subiekt GT, Subiekt nexo, Navireo – to zapoznaj się z aplikacją 4MAG – Mobilny magazyn w bezpłatnej wersji demo.

Subiekt mobilny 4MAG – większe możliwości:

 • zdalny dostęp do Subiekt i praca bez ograniczeń lokalizacyjnych,
 • aplikacja jako czytnik kodów kreskowych i skaner kodów QR do Subiekt,
 • jednoczesna praca wielu użytkowników Subiekt,
 • kontrola stanów magazynowych i pełna rejestracja ruchu towaru,
 • pełna synchronizacja danych z Subiekt,
 • obsługa numerów seryjnych produktów w Subiekt
 • kompletacja wielu zamówień w tym samym czasie,
 • skrócenia czasu wykonywania operacji magazynowych w Subiekt i eliminacja błędów,

Aplikacja mobilna Subiekt 4MAG – zalety:

 • Czytelny i intuicyjny wygląd aplikacji, opracowany specjalnie na urządzenia mobilne,
 • uniwersalna funkcjonalność zapewniająca wygodną pracę użytkownikom z różnych branż,
 • możliwość pracy w trybie offline i online oraz środowisku lokalnym i chmurowym,
 • sprawna wymiana danych z programem Subiekt i aplikacją mobilną 4MAG,
 • cykliczny rozwój funkcjonalny aplikacji i zgodność z wersjami Subiekt,
 • łatwa i szybka instalacja aplikacji,
 • współpraca z aplikacją 4SALES- Sprzedaż mobilna.

Mobilny magazyn Subiekt – pełna funkcjonalność

  • 1) Dokumenty
   • a) Kompletacja
    • (a.i) Zamówienia klienta
     • (a.i.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      • (a.i.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.i.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.i.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.i.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.i.1.e) wać stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.i.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.i.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.i.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.i.1.f.iii) Zrealizuj jako FS - Funkcja ta pozwala nam zrealizować kompletowany dokument ZK jako Fakturę sprzedaży
       • (a.i.1.f.iv) Zrealizuj jako PA – Funkcja ta pozwala nam zrealizować kompletowany dokument ZK jako Paragon
       • (a.i.1.f.v) Zrealizuj jako WZ – Funkcja ta pozwala nam zrealizować kompletowany dokument ZK jako Wydanie zewnętrzne
       • (a.i.1.f.vi) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.i.1.f.vii) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.i.1.g) Po kliknięciu w towar
      • (a.i.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.i.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.i.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.i.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.i.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.i.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.i.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.i.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.i.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.i.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.i.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.i.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.i.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.i.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.i.3.d) Filtrowanie (po dacie) - Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.i.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.i.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.i.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • a.ii) Zamówienie dostawcy
     • (a.ii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (a.ii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.ii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.ii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.ii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.ii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.ii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.ii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.ii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.ii.1.f.iii) Zrealizuj jako FZ - Funkcja ta pozwala nam zrealizować kompletowany dokument ZK jako Fakturę zakupu
       • (a.ii.1.f.iv) Zrealizuj jako PZ - Funkcja ta pozwala nam zrealizować kompletowany dokument ZK jako Przyjęcie zakupu
       • (a.ii.1.f.v) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.ii.1.f.vi) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.ii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.ii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.ii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.ii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.ii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.ii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi
       • (a.ii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.ii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.ii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.ii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.ii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.ii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.ii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.ii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.ii.3.c) a posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.ii.3.d) po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.ii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.ii.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.ii.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • a.iii) Wydanie zewnętrzne
     • (a.iii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (a.iii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.iii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.iii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.iii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.iii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.iii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.iii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.iii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.iii.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iii.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.iii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.iii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.iii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.iii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.iii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje: (a.iii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.iii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.iii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.iii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.iii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.iii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.iii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.iii.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.iii.3.d) Filtrowanie (po dacie) - Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.iii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.iii.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.iii.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • a.iv) Przyjęcie zewnętrzne
     • (a.iv.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (a.iv.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.iv.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.iv.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.iv.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.iv.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.iv.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.iv.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.iv.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.iv.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iv.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.iv.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.iv.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.iv.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
      • (a.iv.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • ((a.iv.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
        • (a.iv.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
        • (a.iv.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
        • (a.iv.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
        • (a.iv.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
       • (a.iv.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
        • (a.iv.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
        • (a.iv.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
        • (a.iv.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
        • (a.iv.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
       • (a.iv.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
        • (a.iv.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
        • (a.iv.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.v) Faktura sprzedaży
     • (a.v.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (a.v.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.v.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.v.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.v.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.v.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.v.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.v.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.v.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.v.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.v.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.v.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.v.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.v.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.v.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.v.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.v.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.v.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.v.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.v.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.v.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.v.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.v.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.v.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.v.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.v.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
       • (a.v.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
       • (a.v.3.d) Filtrowanie (po dacie) - Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.v.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.v.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.v.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.vi) Paragon
     • (a.vi.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (a.vi.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumen
      • (a.vi.1.b) Zmień ilość
      • (a.vi.1.c) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.vi.1.d) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.vi.1.e) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.vi.1.f) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.vi.1.g) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.vi.1.g.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.vi.1.g.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vi.1.g.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vi.1.g.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.vi.1.h) Po kliknięciu w towar
       • (a.vi.1.h.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.vi.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.vi.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.vi.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.vi.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi
       • (a.vi.3.a.ii) łać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vi.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vi.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vi.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.vi.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.vi.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vi.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vi.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vi.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.vi.3.d) Filtrowanie (po dacie) - Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.vi.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.vi.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.vi.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.vii) Faktura zakupu
     • (a.vii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (a.vii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.vii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.vii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.vii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.vii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.vii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.vii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.vii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vii.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vii.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.vii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.vii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.vii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.vii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.vii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.vii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.vii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.vii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.vii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vii.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.vii.3.d) Filtrowanie (po dacie) - Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.vii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.vii.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.vii.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.viii) Przesunięcie międzymagazynowe
     • (a.viii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (a.viii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.viii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.viii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.viii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.viii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.viii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.viii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.viii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.viii.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.viii.1.f.iv) dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.viii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.viii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.viii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.viii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.viii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.viii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.viii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.viii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.viii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.viii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (a.viii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.viii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.viii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.viii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.viii.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.viii.3.d) Filtrowanie (po dacie) - Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.viii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.viii.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.viii.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
     • (a.ix) Zamówienia klienta
      • (a.ix.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
       • (a.ix.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
       • (a.ix.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (a.ix.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
       • (a.ix.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
       • (a.ix.1.e) wać stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (a.i.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (a.ix.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
        • (a.ix.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
        • (a.ix.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
        • (a.ix.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
       • (a.ix.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.ix.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.ix.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
      • (a.ix.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.ix.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
        • (a.ix.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
        • (a.ix.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
        • (a.ix.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
        • (a.ix.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
       • (a.ix.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
        • (a.ix.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
        • (a.ix.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
        • (a.ix.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
        • (a.ix.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
       • (a.ix.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
       • (a.ix.3.d) Filtrowanie (po dacie) - Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
      • (a.ix.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
       • (a.ix.4.a) Usuń - Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
       • (a.ix.4.b) Wyślij - Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (b) Przyjęcie zewnętrzne
     • b.i) Lista dokumentów
      • (b.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (b.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (b.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (b.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (b.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (b.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (b.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (b.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (b.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
       • (b.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (b.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (b.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
        • (b.i.1.f.iii) Zmień lokalizację – Opcja ta pozwala zmienić lokalizację towaru.
        • (b.i.1.f.iv) [Dokumenty->Przyjęcie zewnętrzne->Lista dokumentów->Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu -> Opcje pozycji „trzy kropki”] Zmień kod dostawy – Opcja ta pozwala zmienić kod dostawy towaru
     • b.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
      • (b.ii.1) Wybierz kontrahenta
     • b.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • b.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (b.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (b.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania
       • (b.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (b.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (b.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (b.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (b.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (b.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • b.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (b.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (b.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • c) Wydanie zewnętrzne
     • c.i) Lista dokumentów
      • (c.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (c.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (c.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (c.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (c.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (c.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (c.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (c.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (c.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala
       • (c.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (c.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (c.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
        • c.i.1.f.iii) [Dokumenty->Wydanie zewnętrzne->Lista dokumentów->Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu -> Opcje pozycji „trzy kropki”] Zmień kod dostawy – Opcja ta pozwala zmienić kod dostawy towaru.
     • c.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
      • (c.ii.1) Wybierz kontrahenta
     • c.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • c.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (c.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (c.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (c.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (c.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (c.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (c.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (c.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (c.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • c.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (c.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (c.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • d) Przesunięcie międzymagazynowe
     • d.i) Lista dokumentów
      • (d.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (d.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (d.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (d.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (d.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (d.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (d.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (d.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (d.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
        • (d.i.1.e.iv) Zmień magazyny – Opcja ta pozwala na zmianę magazynów na dokumencie.
       • (d.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (d.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (d.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
        • d.i.1.f.iii) [Dokumenty->Przesunięcie międzymagazyunowe->Lista dokumentów->Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu -> Opcje pozycji „trzy kropki”] Zmień kod dostawy – Opcja ta pozwala zmienić kod dostawy towaru
     • d.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
      • (d.ii.1) Wybierz magazyny
     • d.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • d.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (d.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (d.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (d.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (d.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
      • (d.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (d.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (d.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (d.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • d.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (d.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (d.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • e) Przychód wewnętrzny
     • e.i) Lista dokumentów (e.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
      • (e.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (e.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
      • (e.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
      • (e.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (e.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (e.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
       • (e.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
       • (e.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
      • (e.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
       • (e.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
       • (e.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
       • (e.i.1.f.iii) [Dokumenty->Przychód wewnętrzy->Lista dokumentów->Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu -> Opcje pozycji „trzy kropki”] Zmień kod dostawy – Opcja ta pozwala zmienić kod dostawy towaru.
     • e.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
     • e.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • e.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (e.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (e.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (e.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (e.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (e.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (e.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (e.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (e.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • e.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (e.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (e.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • f) Rozchód wewnętrzny
     • f.i) Lista dokumentów
      • (f.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (f.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (f.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (f.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (f.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (f.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (f.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (f.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (f.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
       • (f.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (f.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (f.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
        • (f.i.1.f.iii) Zmień lokalizację – Opcja ta pozwala zmienić lokalizację towaru.
        • (f.i.1.f.iv) [Dokumenty->Rozchód wewnętrzy->Lista dokumentów->Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu -> Opcje pozycji „trzy kropki”] Zmień kod dostawy – Opcja ta pozwala zmienić kod dostawy towaru
     • f.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
     • f.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • f.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (f.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (f.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (f.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (f.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (f.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
       • (f.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (f.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (f.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • f.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
       • (f.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
       • (f.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • g) Inwentaryzacja
     • g.i) Lista dokumentów
      • (g.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (g.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (g.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (g.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (g.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (g.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (g.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (g.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (g.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
       • (g.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (g.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (g.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
        • (g.i.1.f.iii) [Dokumenty->Inwentaryzacja->Lista dokumentów->Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu -> Opcje pozycji „trzy kropki”] Zmień kod dostawy – Opcja ta pozwala zmienić kod dostawy towaru.
     • g.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
     • g.iii) j dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
      • g.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (g.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
        • (g.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
        • (g.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
        • (g.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
       • (g.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
        • (g.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
        • (g.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
        • (g.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • g.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
       • (g.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
       • (g.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
  • 2) Towary
   • a) Lista towarów (symbol, nazwa, stan na magazynie)
   • b) Dodaj towar (symbol, nazwa, kod kreskowy, grupa, lokalizacja) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar, który po zapisaniu trafia na listę towarów w aplikacji oraz do programu nadrzędnego.
    • b.i) Edytuj towar (po kliknięciu w dany towar) – Opcja ta pozwala na edytowanie istniejącego towaru. Informacje poprawione na towarze zostaną nadpisane w programie nadrzędnym oraz na liście z towarami w aplikacji.
     • (b.i.1) Drukuj etykietę – po kliknięciu w tę opcję zostanie wydrukowana etykieta na drukarce mobilnej połączonej przez BT (kod kreskowy, symbol i opis).
   • c) Aktualizuj stany magazynowe - Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
   • d) Szukaj (po nazwie, kodzie kreskowym lub symbolu) – Opcja ta pozwala na wyszukanie towaru po nazwie, kodzie kreskowym lub symbolu.
   • e) Skanuj kod kreskowy aparatem – Opcja ta pozwala na wyszukanie towaru poprzez zeskanowanie jego kodu kreskowego aparatem.
   • f) Pokaż/schowaj klawiaturę – Opcja ta pozwala pokazać lub ukryć klawiaturę na urządzeniu.
  • 3) Synchronizacja
   • a) Synchronizuj Towary – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę dostępnych towarów.
    • a.i) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:11
   • b) Synchronizuj Kontrahentów – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę dostępnych kontrahentów.
    • b.i) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:35
   • c) Synchronizuj Zamówienia – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo utworzone dokumenty, które będzie można kompletować (moduł kompletacja).
    • c.i) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:53
  • 4) Menu boczne
   • a) Zalogowany jako „Szef”
   • b) Ustawienia
    • b.i) Ustawienia serwera
     • (b.i.1) Ustawiamy wewnętrzny adres serwera - Wprowadzamy adres IP na którym została zainstalowana część aplikacji serwerowej.
     • (b.i.2) Ustawiamy zewnętrzny adres serwera - Możemy wpisać publiczny stały adres IP serwera do którego będziemy się łączyć z zewnątrz poprzez transfer danych. Tego pola nie trzeba ustawiać gdy będziemy korzystać z aplikacji tylko poprzez sieć Wi-Fi.
     • (b.i.3) Ustawiamy port serwera - Wpisujemy port TCP przez który będziemy się łączyć z serwerem.
     • (b.i.4) Ustawiamy timeout - Wpisujemy czas oczekiwania na odpowiedź z serwera podczas komunikowania się z nim. Czas podawany jest w sekundach.
     • (b.i.5) Możemy zaznaczyć opcję „Dodawaj kody seryjne do opisu pozycji w nowych dokumentach” – Opcja ta po włączeniu będzie pozwalała na dopisywanie kodów dostaw do pozycji podczas wpisywania ilość. Wpisany kod będzie wyświetlany na pozycji, a po wysłaniu będzie widoczny w polu „Opis/Opis dostawy”
     • (b.i.6) Możemy zaznaczyć opcję „Pobieraj kody seryjne na pozycję w kompletacji” – Opcja ta po włączeniu będzie pobierać wartość pola „Kod dostawy” z pozycji na dokumencie [Opcja dla subiekta GT i Navireo].
     • (b.i.7) Możemy zaznaczyć opcję „Dodawaj w inwentaryzacji pozycje z ilością 0” – Opcja ta po włączeniu pozwala dodać do dokumentu inwentaryzacji cząstkowej towar ze stanem zerowym.
    • b.ii) Ustawienia aplikacji
     • (b.ii.1) Ustawiamy nazwę terminala – Opcja ta służy do tego, żeby rozróżnić na jakim urządzeniu były tworzone dokumenty, jeśli jest ich więcej.
     • (b.ii.2) Ustawiamy sortowanie towaru (po symbolu, nazwie lub lokalizacji) – Opcja ta ustawia po jakim parametrze ma być sortowana lista towarów.
     • (b.ii.3) Możemy zaznaczyć opcję „Pokazuj szczegóły towaru” – Opcja ta włącza wyskakujące okienko z symbolem towaru oraz ilością w momencie dodawania towaru do dokumentu.
     • (b.ii.4) Możemy zaznaczyć opcję „Automatycznie pokazuj klawiaturę” – Opcja ta ustawia automatyczne wyświetlanie klawiatury po ustawieniu się w polu do wpisywania kodów kreskowych.
     • (b.ii.5) Możemy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj listę towarów” – Opcja ta po wyłączeniu, nie pokazuje listy towarów. Dopiero po wpisaniu minimum trzech znaków towary są wyszukiwane. Opcja ta pomaga przyśpieszyć działanie aplikacji, gdy w programie nadrzędnych jest bardzo dużo towarów.
     • (b.ii.6) Możemy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj towary ze stanem większym niż 0” – Opcja ta włącza pokazywanie na liście z towarami tylko tych towarów, które mają stan niezerowy na magazynie.
     • (b.ii.7) Możemy zaznaczyć opcję „Dodawaj towary na górze listy” – Opcja ta włącza dodawanie towarów na pierwszej pozycji podczas tworzenia dokumentu. Wcześniej dodane towary będą schodziły niżej – na drugą i kolejną pozycję.
     • (b.ii.8) Możemy zaznaczyć opcję „Odtwarzaj dźwięki po poprawnym dodaniu towaru” – Opcja ta włącza odtwarzanie dźwięku po poprawnym dodaniu towaru na dokument.
     • (b.ii.9) Możemy zaznaczyć opcję „Zmieniaj status dokumentów ZK i ZD po kompletacji” – Opcja ta po wyłączeniu nie zmianie statusów dokumentu po skompletowaniu i wysłaniu.
     • (b.ii.10) Możemy zaznaczyć opcję „Uruchom opcję ‘Wyślij” po skompletowaniu całego dokumentu” – Opcja ta wywołuje automatycznie komunikat czy wysłać dokument, gdy ostatnia pozycja dokumentu zostanie skompletowana.
     • (b.ii.11) Możemy zaznaczyć opcję „Używaj drukarki mobilnej” – Opcja ta jest potrzebna, gdy chcemy drukować etykiety towarom.
     • (b.ii.12) Możemy zaznaczyć opcję „Wysyłaj tylko całkowicie skompletowane dokumenty” – Opcja ta po włączeniu będzie pozwalać na wysyłanie tylko całkowicie skompletowanych dokumentów.
     • (b.ii.13) Możemy zaznaczyć opcję „Ustawiaj magazyn użytkownika po zalogowaniu” – Opcja ta po włączeniu będzie ustawiać w aplikacji magazyn zalogowanego użytkownika (jeżeli ma taki wybrany w programie nadrzędnym).
     • (b.ii.14) Możemy zaznaczyć opcję „Zapisuj stan kompletacji w opisie pozycji” – Opcja ta po włączeniu (dla subiekta gt, Navireo) będzie zapisywała stan kompletacji w opisie pozycji dokumentu skompletowanego - widoczny stan z poziomu dokumentu programu nadrzędnego
     • (b.ii.15) Ustawiamy sortowanie pozycji w kompletacji (po symbol rosnąco/malejąco, nazwa rosnąco/malejąco, lokalizacja rosnąco/malejąco) – po wybraniu opcji w takisposób będą sortowane pozycje na dokumencie pobranym z programu nadrzędnego. Domyślnie ustawione jest sortowanie po symbolu rosnąco.
    • b.iii) Ustawienia synchronizacji
     • (b.iii.1) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty ZK” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Zamówienia od klienta.
     • (b.iii.2) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty ZD” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Zamówienia do dostawcy.
     • (b.iii.3) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty WZ” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Wydania zewnętrzne.
     • (b.iii.4) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty PZ” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Przyjęcia zewnętrzne.
     • (b.iii.5) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty PA” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Paragony.
     • (b.iii.6) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty FS” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Faktury sprzedaży.
     • (b.iii.7) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty FZ” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Faktury zakupu.
     • (b.iii.8) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty MM” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Przesunięcia międzymagazynowe.
     • (b.iii.9)Możemy zaznaczyć opcję „Pobieraj usługi na dokumentach do skompletowania” – Opcja ta włącza możliwość pobierania na dokumenty do kompletacji tylko pozycji, na których są towary.
     • (b.iii.10) Ustawiamy „Pobieraj dokumenty o fladze” – Opcja ta służy do ustalenia po jakiej fladze mają być pobierane dokumenty WZ, PZ, PA, FS, FZ oraz MM.
     • (b.iii.11) Ustawiamy z ilu dni synchronizujemy dokumenty – Opcja ta służy do ustalenia z ilu ostatnich dni mają być pobierane dokumenty do kompletacji.
     • (b.iii.12) Ustawiamy magazyn – Opcja ta służy do ustalenia z ilu ostatnich dni mają być pobierane dokumenty do kompletacji.
     • (b.iii.13) Możemy zaznaczyć opcję „Pobieraj osoby fizyczne do kontrahentów” – Opcja ta po włączeniu będzie synchronizowała również osoby fizyczne z kartoteki kontrahentów.
   • c) Synchronizacja
    • c.i) Synchronizuj Towary – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę aktywnych towarów.
     • (c.i.1) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:11
    • c.ii) Synchronizuj Kontrahentów– Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę aktywnych kontrahentów.
     • (c.ii.1) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:35
    • c.iii) Synchronizuj Zamówienia – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo utworzone dokumenty, które będzie można kompletować (moduł kompletacja).
     • (c.iii.1) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:53
   • d) Licencja – Opcja ta pozwala zobaczyć jaką licencję aktualnie posiadamy.
    • d.i) Aktywuj licencję – Opcja ta pozwala na aktywowanie licencji trial lub pełnej online.
   • e) Informacje – Opcja ta pokazuje informacje o aplikacji.
    • e.i) Posty
   • f) Pomoc – Opcja ta pokazuje jak uzyskać pomoc.
    • f.i) Zgłoś błąd/uwagę – Funkcja ta po kliknięciu w „Zgłoś błąd/uwagę” otwiera okienko w którym wybieramy co chcemy zgłosić i pozwala wysłać ten błąd bezpośrednio na serwer producentów oprogramowania.
   • g) Wyloguj – Opcja ta pozwala na wylogowanie zalogowanego użytkownika.
   • h) Wersja 2.7.5

4MAG - aplikacja mobilna dla Subiekt - stały rozwój aplikacji

Naszym celem jest ciągły rozwój funkcjonalny aplikacji, by sprostać oczekiwaniom naszych Użytkowników, spełniać wymagania formalne oraz w pełni kontrolować wszystkie procesy zarządzania magazynem. Co trzy miesiące dodajemy nowe funkcje i rozszerzamy wersję standardową aplikacji, dając Użytkownikom możliwość ciągłej aktualizacji w zależności od potrzeb. Prowadzimy także indywidualny rozwój aplikacji w formie modyfikacji funkcjonalnej, dopasowując aplikację do wymagań danej firmy i specyfiki procesów magazynowych. Zobacz, jak zmienia się nasz program magazynowy w poszczególnych wersjach funkcjonalnych i czym się różni obecnie od Twojej wersji:
  • 2.7
   • 2.7.13 [11.01.2022]
    • dodano częściową integrację z BaseLinkerem
    • dodano opcję „Pobieraj osoby fizyczne”
    • dodano opcję „ Zapisuj stan kompletacji w opisie pozycji” (GT, Navireo, Nexo – częściowo)
    • dodano sortowanie pozycji do skompletowania
    • dodano opcję „Tryb debugowania”
    • dodano obsługę kodów paczek (PI_KK)
    • zmodernizowano obsługę komunikatu z za dużą ilością
    • zmodernizowano wizualne poprawki
    • poprawiono wyszukiwanie aparatem z poziomu listy towarów
    • poprawiono wyświetlanie jako kto jesteśmy zalogowani
    • poprawiono błąd z wysyłaniem ZK jako FS gdy nie ma wybranej formy gotówki (nexo)
    • poprawiono błąd z brakiem synchronizacji danych podczas wybierania kontrahenta na dokument
   • 2.7.12 [06.11.2021]
    • dodano opcję „Dodawaj kody seryjne do opisu pozycji w nowych dokumentach”
    • dodano opcję „Pobieraj kody seryjne na pozycję w kompletacji” (Subiekt GT, Navireo)
    • dodano kompletację dokumentów RW
    • dodano opcję „Dodawaj w inwentaryzacji pozycje z ilością 0”
    • poprawiono błędy opis opcji z pobieraniem usług
    • poprawiono wyświetlanie komunikatów (Navireo)
    • poprawiono błąd z płatnością odroczoną (Nexo)
   • 2.7.11 [27.08.2021]
    • dodano zgłaszanie błędów z poziomu aplikacji mobilnej i serwera
    • dodano licencjonowanie serwera
    • dodano opcję „Wysyłaj tylko całkowicie skompletowane dokumenty”
    • dodano opcję „Nie pobieraj usług na dokumentach do skompletowania”
    • dodano opcję „Ustawiaj magazyn użytkownika po zalogowaniu”
    • dodano informację o zalogowanym użytkowniku do uwag dokumentów kompletowanych
    • dodano ustawianie domyślnego magazynu po wejściu w synchronizację – jeżeli nie jest wybrany
    • dodano pobieranie tylko aktywnych kontrahentów
    • dodano pobieranie tylko aktywnych towarów
    • dodano sprawdzanie czy kontrahenci i towary są aktywne podczas wysyłania dokumentów
    • dodano wyświetlanie numeru wersji w konfiguratorze
    • zmodernizowano wygląd aplikacji
    • zmodernizowano funkcję pobierania grup
    • poprawiono zacinanie się strony z towarami
    • poprawiono błąd z usuwaniem kodu kreskowego podczas edycji towaru
    • poprawiono błąd pobierania stanów z ustawionego magazynu (nexo)
    • poprawiono błąd z dodawaniem opakowań do towarów (subiekt gt, navireo)
   • 2.7.9 [06.05.2021]
    • obsługa Navireo - poprawienie/dodanie funkcjonalności/ wyrównanie ze standardem względem Subiekta GT i Subiekta nexo PRO
   • 2.7.8 [13.04.2021]
    • usunięcie z dokumentów MM przypadkowej nazwy kontrahentów
   • 2.7.7 [19.03.2021]
    • poprawienie sortowania pozycji na dokumencie przy zaznaczonej opcji zbijania pozycji - pozycja pojawia się zawsze u góry listy
    • zmiana wyświetlania błędów z subiekt gt
    • aplikacja serwerowa uruchamiana w trybie administratora
   • 2.7.5 [03.03.2021]
    • dodano sprawdzanie czy użytkownik logujący się do aplikacji jest aktywny
    • dodano automatyczny fokus na wyszukiwarkę na liście kontrahentów i liście dokumentów do skompletowania
    • dodano opcję "Zmieniaj status dokumentów ZK i ZD po kompletacji"
    • dodano opcję "Uruchom opcję 'Wyślij' po skompletowaniu całego dokumentu"
    • dodano zapisywanie daty przy informacji umieszczanej do flagi po skompletowaniu dokumentu
    • dodano wyświetlanie kodu kreskowego przy pozycji na dokumencie do kompletacji
    • dodano weryfikację poprawności IP
    • dodano w konfiguratorze serwera chmurki podpowiedzi
    • dodano kursor zajętości podczas wyboru serwera w konfiguratorze
    • pogrubiono ilość do skompletowania towaru na dokumencie do kompletacji
    • zwiększono domyślny timeout do 30
    • usunięto obsługę plików tekstowych
    • poprawienie błędu związanego z Bluetooth i wchodzeniem do ustawień aplikacji
    • poprawiono błędy przy kompletacji dokumentów m.in. jako WZ/PZ
    • poprawiono błędy przy kompletacji wielu dokumentów
    • poprawiono błąd związany z lokalizacją przy dodawaniu/edycji towaru
    • poprawiono błąd związany z wracaniem na listę z towarami po edycji towaru
   • 2.7.1 [18.02.2021]
    • poprawiono błąd na dokumentach z lokalizacją (subiekt nexo)
   • 2.7.0 [25.01.2021]
    • dodano możliwość drukowania etykiet towarów
    • zwiększono limity wysyłania większych dokumentów
    • poprawiono sposób generowania licencji
    • dodano pobieranie i pokazywanie usług na liście z towarami
    • poprawiono błąd związany z wygaśnięciem licencji
    • poprawiono odświeżanie menu "trzy kropki" w kompletacji - tak aby pojawiały się opcję sortuj i filtruj po wyborze opcji zaznacz kilka/wszystkie
    • zmiany w nazewnictwie
  • 2.6
   • 2.6.1 [14.10.2020]
    • dodano generowanie i aktywowanie licencji online
    • przeniesiono kompletacje zbiorową na nowy widok
    • poprawiono błędy przy kompletacji związane z ilością do skompletowania
    • usunięto zbędne zapisywanie uwag w subiekt gt
  • 2.5
   • 2.5.4 [30.07.2020]
    • dodano możliwość ustawienia i podglądu uwag na dokumencie
    • dodano możliwość zmiany magazynów na MM
    • dodano synchronizację dokumentów z wybranej ilości dni
    • dodano opcję "Wyświetlaj towary ze stanem większym niż 0"
    • poprawiono błędy z obsługą plików tekstowych
    • poprawiono obsługę flag przy kompletacji
   • 2.5.2 [30.06.2020]
    • dodano na liście dokumentów do skompletowania sortowanie "Malejąco po dacie"
    • dodano pobieranie domyślnej jednostki miary na dokumencie
    • zmodernizowano funkcję zmiany lokalizacji i zmiany ilości na pozycji dokumentu
    • poprawiono błędy związane z edycją towarów i grupami towarowymi
    • poprawiono błędy związane z realizacją/tworzeniem dokumentów
   • 2.5.0 [22.06.2020]
    • rozszerzono filtrowanie dokumentów po dacie
    • dodano synchronizację stanów towarowych na dokumentach do kompletacji i nowo utworzonych
    • dodano opcję "Odtwarzaj dźwięk po poprawnym dodaniu towaru"
    • dodano opcję "Dodawaj towar na górze listy"
    • dodano kompletację dokumentów MM
    • dodano dźwięki powiadomień
    • dodano sortowanie dokumentów do skompletowania - rosnąco po nazwie/rosnąco po dacie/ malejąco po nazwie/malejąco po dacie
    • dodano synchronizację zamówień z poziomu listy zamówień do skompletowania
    • dodano w opisie flagi przez kogo dokument został skompletowany
    • uzupełniono obsługę funkcji w Navireo
    • poprawiono błędy związane z realizacją dokumentów ZK i ZD
    • poprawiono błędy związane z kompletacją bez kompletów i z kompletami
    • poprawiono błędy związane z lokalizacją
  • 2.4
   • 2.4.4 [01.06.2020]
    • dodano dymki podpowiedzi w konfiguratorze serwera
    • dodano opcję realizuj jako WZ/FS/PA dla kompletacji ZK oraz realizuj jako PZ/FZ dla kompletacji ZD
    • poprawiono błędy związane z tworzeniem dokumentów po kompletacji ZK/ZD
    • poprawiono błędy związane z jednostkami miary na dokumentach
   • 2.4.2 [12.05.2020]
    • dodano automatyczne łączenie serwera poprzez adres zewnętrzy i wewnętrzy IP

Korzyści

Jak 4MAG realnie wpłynie na twoją pracę

Mobilny dostęp do Subiekt GT, nexo, Navireo

Koncentrujemy się na tworzeniu narzędzi usprawniających działanie magazynu oraz sprzedaży w firmach. Nie tworzymy jednak oddzielnych systemów sprzedażowo-magazynowych, lecz rozwiązania w poszczególnych obszarach operacyjnych, które integrujemy z posiadanym w firmie systemem. Program magazynowy Subiekt – 4MAG to wielofunkcyjny asystent magazyniera i dodatek Subiekt GT, Subiekt nexo, Navireo.

Posiadany w firmie system pozostaje bez zmian i nadal stanowi centralne miejsce pracy i gromadzenia danych, z którym łączymy się wymieniając dane z naszymi aplikacjami; magazynową 4MAG w obszarze mobilnego zarządzania magazynem, sprzedaży mobilnej 4SALES, czy też naszym sklepem internetowym 4SHOP opartym na platformie Magento 2.0. Każde z naszych rozwiązań może współpracować z Twoim systemem oddzielnie w danym obszarze lub też łącznie, tworząc wielofunkcyjne w pełni zintegrowane rozwiązanie.

Naszą Ideą jest więc, rozszerzenie funkcjonalności i usprawnienie Twojego systemu Subiekt w obszarach, których on dotąd nie obejmował, a Ty decydujesz, który jest dla Ciebie priorytetowy w danym momencie i skalowalnie go rozwijasz

Zarządzanie magazynem – 4MAG aplikacja mobilna SUbiekt – Magazyn

Mnogość operacji magazynowych, jak przyjęcie, wydanie towaru, kompletacja zamówień, rozchód magazynowy, przesunięcia magazynowe, czy inwentaryzacja magazynu, wymagają od Użytkowników sprawności i ciągłej czujności na ruchem towarów w całym procesie magazynowym.
Istotny jest więc czas, nieomylność i stałe przekazywanie informacji o poszczególnych operacjach, bez względu na wielkość magazynu. Aplikacja 4MAG mobilny Subiekt jest stale rozwijana, aby sprostać stawianym wymaganiom i zapewnić Użytkownikom wiele korzyści.

Aplikacja 4MAG Subiekt na telefon.

Program mobilny 4MAG w sprawny sposób obsługuje ponad 500 przesyłek dziennie, szybko kojarząc dokumenty sprzedażowe z zamówieniami sklepu internetowego.

 • szybkość operacji i optymalnie wykorzystany personel magazynowy,

Porównaj przyjęcie towarów z dotychczasowych dokumentów WZ – zwykle na kilku, czy kilkunastu stronach A4, z odczytem poprzez czytnik kodu, wg danego dokumentu w aplikacji 4MAG, czy wykonanie inwentaryzacji „tradycyjną metodą”.

Wsparcie

Masz problem z konfiguracją lub korzystaniem z aplikacji?

Jak poznać i uruchomić program do Twojego magazynu.

4MAG jako aplikacja mobilna Android działa stabilnie na wszystkich urządzeniach wyposażonych w ten system od wersji Android 5.1 wzwyż. Instalacja jest prosta i intuicyjna, jednak do poprawnego działania, integracja z programem Subiekt GT, nexo, Navireo wymaga odpowiednich ustawień w obrębie Twojej sieci. Można wykonać instalację samodzielnie kierując się wskazówkami instrukcji instalacji.

Skrócona instrukcja uruchomienia aplikacji 4MAG-Mobilny magazyn w wersji demo i pełnej.

Skrócona instrukcja uruchomienia aplikacji 4MAG-Mobilny magazyn w wersji demo i pełnej.

W przypadku korzystania z programu Subiekt GT, do współpracy z 4MAG, konieczny jest dodatek Subiekt GT Sfera. W celach testowych, do 14 dni można skorzystać z bezpłatnej wersji demo. Dla użytkowników programu Subiekt nexo Pro nie jest wymagany dodatek. Jeśli posiadasz Subiekt nexo, rozważ przejście do wersji Subiekt nexo Pro i wykup upgrade.
Program do obsługi magazynu 4MAG, celu lepszego jego poznania dostępny jest w dwóch trybach:

 • wersja demo- dostępna przez 14 dni od momentu aktywacji,
 • pełna wersja – bez ograniczenia czasowego.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie uruchomienia aplikacji i obsługi programu – zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem, wybierając odpowiedni temat formularza.

Zależy nam na wysokiej jakości naszych rozwiązań, dlatego prosimy o wszelkie uwagi dotyczące instalacji oraz użytkowania naszej aplikacji. To właśnie one pomagają nam w ciągłym doskonaleniu naszych rozwiązań, za co z góry serdecznie dziękujemy. 🙂