Jedną z cech charakterystycznych we wszelkich specyfikacjach terminali i czytników kodów kreskowych jest tzw. stopień ochrony IP. Po tych dwóch literach (IP czyli International Protection) następują wartości liczbowe – wskazują one kolejno stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz wodą. Każda cyfra oznacza oczywiście inny stopień ochrony. Poniżej szczegółowy wykaz poszczególnych zabezpieczeń i ich konfiguracji.

IPX0 Ochrona przed ciałami stałymi
IP00 brak ochrony
IP10 ochrona przed dużymi ciałami stałymi (średnica powyżej 50mm), np. dotykiem dłoni
IP20 ochrona przed średnimi ciałami stałymi (średnica powyżej 12mm) np. przypadkowym dotykiem palcem
IP30 ochrona przed małymi ciałami stałymi (średnica powyżej 2,5 mm) np. przypadkowym dotykiem drutem
IP40 ochrona przed drobinami ciał stałych (średnica powyżej 1mm) np. dotykiem cienkim narzędziem
IP50 ochrona przed pyłem (dotyczy wszystkim miejsc, w których najbardziej niepożądana jest jego obecność)
IP60 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

 

IP0X Ochrona przed wodą
IP00 brak ochrony
IP01 ochrona przed skapującą pionowo wodą
IP02 ochrona przed kapiącą wodą pod kątem 15 stopni od pionu
IP03 ochrona przed wodą spadającą pod kątem 60 stopni od pionu
IP04 ochrona przed wodą padającą pod dowolnym kątem (ochrona przed deszczem)
IP05 ochrona przed strumieniem wody
IP06 ochrona przed zalaniem wodą
IP07 ochrona przed zanurzeniem przy określonych warunkach czasowych
IP08 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu
IP09 ochrona przed zalaniem wodą pod ciśnieniem (80-100 barów)