Wystartował długo oczekiwany konkurs 3.3. zakładający podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw przez nowoczesne rozwiązania informatyczne i automatyzacje procesów biznesowych.

Program ten pozwala na zakup oprogramowania oraz sprzętu AutoID.

Dofinansowanie otrzymają projekty mikro, małch i średnich firm zakładające wdrożenie nowoczsnch rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe przedsiebiorstw.

Dotacje można dostać na: systemy zarządzania całym przedsiębiorstwem, e-usługi, sprzedaż on-line produktów oraz usług, portale sprzedażowe oraz inne inwestycje IT.

Termin naboru wniosków: 29.08.2016 – 06.10.2016

Poziom dofinansowania:

  • 45 % dla mikro i małych firm
  • 35% dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00 PLN

Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • wartości niematerialne i prawne w tym systemy ERP,
  • sprzęt informatyczny,
  • leasing finansowy,
  • usługi doradcze,
  • personel projektu,
  • szkolenia specjalistyczne.