Co to jest Dyrektywa Tytoniowa? Słownik pojęć i zagadnień.

kwi 18, 2019 | Dyrektywa tytoniowa

Dyrektywa tytoniowa (TPD) – przepisy Unii Europejskiej dotyczące produkcji oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń cięty do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, cygara, cygaretki, wyroby tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia). TPD weszło w życie 19 maja 2014 r., a 20 maja 2016 r. zaczęło obowiązywać w państwach UE. Do 19 maja 2019 r państwa członkowskie mają obowiązek dostosować się do przepisów TPD.

Łańcuch dostaw TPD obejmuje: produkcję, dystrybucję, hurt/cash&carry, handlowców/automaty.
Podmioty dyrektywy TPD można podzielić na: producentów, władze oraz podmioty gospodarcze.

  • Producent jest zobowiązany do kupna unikatowych identyfikatorów od podmiotu wyznaczonego przez władze lokalne w celu oznaczania swoich wyrobów numerami seryjnymi za pomocą nośników danych 2D,
  • Władze w poszczególnych krajach członkowskich mają obowiązek wyznaczenia specjalnego organu, którego zadaniem będzie wydawanie unikatowych identyfikatorów i zarządzanie nimi,
  • Podmioty gospodarcze- wszystkie strony będące w jakikolwiek sposób powiązane z łańcuchem dostaw wyrobów tytoniowych: dystrybutorzy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni, firmy prowadzące sprzedaż mobilną, merchandiserzy, niezależni dostawcy usług logistycznych.

Repozytorium TPD – niezależny system zbierania danych. To miejsce przechowywania dokumentów dotyczących TPD. Producenci wyrobów tytoniowych muszą założyć prywatne repozytorium z podzbiorem danych produkcyjnych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi repozytoriów stron trzecich.
Oprogramowanie – zestaw inteligentnego oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, które pozwoli podmiotom gospodarczym identyfikować produkty i opakowania, sprawdzać ich ważność, rejestrować etapy procesów biznesowych oraz przesyłać dane do odpowiednich repozytoriów.
System identyfikowalności – jego zadaniem jest zapobieżenie sprzedaży podrabianych wyrobów tytoniowych oraz zapewnienie ściągalności podatków. Każdy produkt ma być oznaczony unikatowym identyfikatorem. Dzięki systemowi, rejestrowany jest przepływ opakowań wyrobów w łańcuchu dostaw. Informacje w nim zawarte przekazywane są niezależnemu dostawcy. Unikatowe identyfikatory są ważne przez 6 miesięcy od czasu nabycia do czasu skutecznego zastosowania do oznaczenia wyrobu tytoniowego. Dane będą udostępniane władzom krajów UE oraz Komisji Europejskiej.
Agregacja/Dezagregacja – proces kompletowania/dekompletowania towarów tytoniowych w paczki zbiorowe lub inne zestawy, wymaga rejestracji wraz z nadaniem nowego numeru (kod kreskowy) dla danego zbioru produktów.
Zdarzenie – każda możliwa czynność, która może być wykonana podczas całego łańcucha obiegu produktów tytoniowych np. kompletacja, dekompletacja, otwarcie towaru, zniszczenie towaru, przeładunek, PZ, WZ, zwrot,  sprzedaż bezpośrednia.
Zwroty towarów –  Proces zwrotu towarów tytoniowych jest objęty wymogiem monitorowania oraz specjalnego znakowania za pomocą odpowiednich kodów kreskowych.
Kod kreskowy – wyroby tytoniowe obowiązkowo muszą zostać oznaczone kodem dwuwymiarowym (DotCode lub kod DataMatrix) umieszczonym na każdym jednostkowym opakowaniu. Dane zawarte w kodzie 2D obejmą unikatowy numer seryjny, identyfikator miejsca i czasu produkcji. Inne kody, takie jak SSCC lub QR oraz kody 1D mogą być stosowane jako identyfikatory na poziomie agregacji.
Terminale mobilne – to komputery mobilne. Zebra Technologies oferuje urządzenia TC75, TC56 oraz MC33, które są specjalnie dedykowane do obsługi TPD.

Drukarki etykiet – drukarki etykiet do prawidłowego oznaczania przepakowywanych towarów. Zebra Technologies rekomenduje do TPD drukarki ZD620, ZT420, ZQ620.

Potrzebujesz pomocy w temacie dyrektywy tytoniowej lub masz pytanie o wdrożenie zapraszamy do kontaktu: biuro@com4it.com

Zapraszamy do testowania naszych aplikacji.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego biuro@com4it.com lub pod numerem telefonu 33 810-54-34.