4SHOP

Ideą MultiSalesPlatform jest zintegrowanie podstawowych funkcjonalności, niezbędnych do sprawnego prowadzenia sprzedaży dystrybucyjnej przez małe i średnie firmy, w jednolite rozwiązanie. Dedykowane jest dla firm różnych branż, prowadzących sprzedaż dystrybucyjną, gdzie istotne jest uporządkowanie ruchu towaru w magazynie, logistyce oraz handlu, uwzględniając różne kanały sprzedaży. MultiSalesPlatform oparta jest o kody kreskowe oraz spełnia wytyczne standardu GS1 w zakresie gospodarki magazynowej, sprzedaży i procesu logistyki. System wykorzystuje kody kreskowe EAN oraz etykiety logistyczne, co daje możliwość automatycznego gromadzenia danych w magazynie oraz wymiany danych i elektronicznych dokumentów pomiędzy partnerami łańcucha dostaw.

Rozwiązanie od samego początku zostało zaprojektowane tak, aby wszystkie elementy – aplikacje mobilne, programy zarządzające, czy platformy sklepów internetowych, poprzez integracje mogły ze sobą współpracować. To właśnie informacja pewna i dostarczona na czas, dla nas i w procesie zarządzania jest najbardziej kluczowa.

Składowe rozwiązania MultiSalesPlatform

Przede wszystkim otrzymujemy jednolite rozwiązanie, gdzie każdy element spełnia określoną funkcję i przekazuje dane – wyniki swoich operacji do centralnego miejsca, dając tym samym dostęp do danych dla wszystkich użytkowników.

Podstawowe składowe MultiSalesPlatform:

 • System księgowo-magazynowy: nasze rozwiązanie opiera się na integracji z programami Subiekt GT, Subiekt nexo i Navireo, jednak po odpowiednim przygotowaniu, może być to dowolny program.
  To centralne miejsce, agregujące wszystkie dane, jak: klienci, towary i stany, magazyny, dokumenty magazynowe, sprzedażowe i zakupowe, wszelkie rozliczenia, raporty itd.
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i wszystkimi operacjami: aplikacja mobilna 4MAG.
 • Prowadzenie sprzedaży w terenie w pełnym zakresie i dostępie do danych z systemu centralnego: aplikacja mobilna 4Sales.
 • Sklep internetowy: 4E-commerce – platforma e-commerce oparta o Magento 2.0. Kompleksowe prowadzenie sprzedaży wraz z możliwością korzystania z modułu B2B, zwiększającą funkcjonalność platformy dla wymagających użytkowników.

 

 

Multi Sales Platform

Dzięki MultiSalesPlatform zapewniamy przede wszystkim:

 • jednolitość rozwiązania opartą na dwukierunkowej integracji danych;
 • ujednolicenie danych w trybie rzeczywistym, dzięki czemu we wszystkich obszarach funkcjonalnych i kanałach sprzedaży użytkownicy pracują na aktualnych danych;
 • wyższą dostępność do funkcjonalności całego rozwiązania, umożliwiając pracę zdalną dzięki aplikacjom mobilnym;
 • pełną oraz stałą kontrolę nad obiegiem towarów w firmie;
 • eliminację błędów, podczas każdego z procesów, zarówno w sprzedaży jak i magazynowaniu;
 • przyspieszenie obsługi klienta oraz usprawnienie kontaktu z kontrahentami;
 • ograniczenie kosztów i wyeliminowanie chaosu organizacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu i szczegółowego zapoznania się z MultiSalesPlatform lub poszczególnych jego składowych: 4MAG, 4Sales, 4E-commerce.

Formularz kontaktowy

  *Pola obowiązkowe