4MAG – Mobilny magazyn

Aplikacja zintegrowana jest z najpopularniejszymi programami sprzedażowymi – Subiekt GT, Subiekt nexo, Navireo. Nasi klienci z powodzeniem stosują aplikację 4MAG w różnych branżach.

4MAG to nowoczesne podejście do zarządzania magazynem.

Funkcje aplikacji:

 • Kompletacja zamówień od klientów (ZK) i do dostawców (ZD),
 • Kompletacja na podstawie dokumentu: paragon, paragon imienny, faktura sprzedaży, faktura zakupu,
 • Przyjęcie zewnętrzne (PZ),
 • Wydanie zewnętrzne (WZ),
 • Przychód wewnętrzny (PW),
 • Rozchód wewnętrzny (RW),
 • Inwentaryzację (INW – spis z natury),
 • Wyświetlanie listy towarów,
 • Dodawanie i edycja towarów.

Wybrane korzyści 4MAG:

 • Pełna kontrola nad stanem towarów;
 • Eliminacja błędów związanych z zakupem, sprzedażą, przyjęciem oraz wydaniem magazynowym;
 • Współpraca z systemem nadrzędnym w trybie offline;
 • Kompleksowa obsługa kodów kreskowych;
 • Możliwość pracy na wielu dokumentach;
 • Proste wdrażanie nowych pracowników;
 • Skrócony czas szukania towarów w magazynie;
 • Usprawnienie procesu inwentaryzacji;
 • Integracja z Subiektem GT, Subiektem nexo;

Aplikacja przeznaczona jest na terminale mobilne wyposażone w system operacyjny: Android w wersji minimum 4.4.

 • 4MAG – Mobilny magazyn – wersja 2.7.9

  • 1) Dokumenty
   • a) Kompletacja
    • (a.i) Zamówienia klienta
     • (a.i.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      • (a.i.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja,
       ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer
       dokumentu)
      • (a.i.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna.
       Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie
       skompletowany w ilości 5.
      • (a.i.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.i.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru
       poprzez skanowanie.
      • (a.i.1.e) wać stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.i.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.i.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.i.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.i.1.f.iii) Zrealizuj jako FS – Funkcja ta pozwala nam
        zrealizować kompletowany dokument ZK jako Fakturę sprzedaży
       • (a.i.1.f.iv) Zrealizuj jako PA – Funkcja ta pozwala nam
        zrealizować kompletowany dokument ZK jako Paragon
       • (a.i.1.f.v) Zrealizuj jako WZ – Funkcja ta pozwala nam
        zrealizować kompletowany dokument ZK jako Wydanie zewnętrzne
       • (a.i.1.f.vi) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.i.1.f.vii) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest
        przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak
        zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.i.1.g) Po kliknięciu w towar
      • (a.i.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam
       zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny
       kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.i.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać
      dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.i.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.i.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.i.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej
        pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.i.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.i.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.i.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
        dokumentów
      • (a.i.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.i.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie
        opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.i.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.i.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.i.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
        dokumentów
      • (a.i.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie,
       malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.i.3.d) Filtrowanie (po dacie) – Funkcja ta pozwala nam przefiltrować
       dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę
       początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko
       te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.i.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.i.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu,
       który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.i.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już
       został skompletowany
    • a.ii) Zamówienie dostawcy
     • (a.ii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (a.ii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja,
       ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer
       dokumentu)
      • (a.ii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna.
       Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie
       skompletowany w ilości 5.
      • (a.ii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.ii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru
       poprzez skanowanie.
      • (a.ii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam
       zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.ii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.ii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.ii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.ii.1.f.iii) Zrealizuj jako FZ – Funkcja ta pozwala nam
        zrealizować kompletowany dokument ZK jako Fakturę zakupu
       • (a.ii.1.f.iv) Zrealizuj jako PZ – Funkcja ta pozwala nam
        zrealizować kompletowany dokument ZK jako Przyjęcie zakupu
       • (a.ii.1.f.v) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.ii.1.f.vi) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest
        przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak
        zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.ii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.ii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta
        pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości
        5.
     • (a.ii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać
      dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.ii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.ii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.ii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej
        pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi
       • (a.ii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.ii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.ii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
        dokumentów
      • (a.ii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta
       służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.ii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej
        pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.ii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.ii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.ii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
        dokumentów
      • (a.ii.3.c) a posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.ii.3.d) po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę
       początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko
       te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.ii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.ii.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu,
       który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.ii.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już
       został skompletowany
    • a.iii) Wydanie zewnętrzne
     • (a.iii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (a.iii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja,
       ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer
       dokumentu)
      • (a.iii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie
       skompletowany w ilości 5.
      • (a.iii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.iii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru
       poprzez skanowanie.
      • (a.iii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam
       zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.iii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.iii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy.
        Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.iii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać
        wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już
        skompletowane
       • (a.iii.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iii.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest
        przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.iii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.iii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta
        pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości
        5.
     • (a.iii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala
      wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.iii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.iii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:
        (a.iii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej
        pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.iii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.iii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
        dokumentów
      • (a.iii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.iii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej
        pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.iii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.iii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
        dokumentów
      • (a.iii.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta
       pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.iii.3.d) Filtrowanie (po dacie) – Funkcja ta pozwala nam
       przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat
       wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym
       okresie
     • (a.iii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.iii.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu,
       który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.iii.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już
       został skompletowany
    • a.iv) Przyjęcie zewnętrzne
     • (a.iv.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (a.iv.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja,
       ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer
       dokumentu)
      • (a.iv.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna.
       Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie
       skompletowany w ilości 5.
      • (a.iv.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.iv.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru
       poprzez skanowanie.
      • (a.iv.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam
       zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.iv.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.iv.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.iv.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie
        zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.iv.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone
        dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.iv.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest
        przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak
        zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.iv.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.iv.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta
        pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości
        5.
     • (a.iv.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.

      • (a.iv.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • ((a.iv.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
        Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

        • (a.iv.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie
         zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy
         każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona
         pochodzi.
        • (a.iv.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać
         wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już
         skompletowane
        • (a.iv.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie
         zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
        • (a.iv.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala
         powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa
         możliwość zaznaczania dokumentów
       • (a.iv.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
        Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

        • (a.iv.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie
         zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy
         każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona
         pochodzi.
        • (a.iv.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać
         wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już
         skompletowane
        • (a.iv.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie
         zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
        • (a.iv.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala
         powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa
         możliwość zaznaczania dokumentów
       • (a.iv.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
        • (a.iv.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
        • (a.iv.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.v) Faktura sprzedaży
     • (a.v.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (a.v.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.v.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.v.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.v.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.v.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.v.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.v.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.v.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.v.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.v.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.v.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.v.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.v.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.v.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.v.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.v.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.v.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.v.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.v.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.v.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.v.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.v.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.v.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.v.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.v.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
       • (a.v.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
       • (a.v.3.d) Filtrowanie (po dacie) – Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.v.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.v.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.v.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.vi) Paragon
     • (a.vi.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (a.vi.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumen
      • (a.vi.1.b) Zmień ilość
      • (a.vi.1.c) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.vi.1.d) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.vi.1.e) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.vi.1.f) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.vi.1.g) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.vi.1.g.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.vi.1.g.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vi.1.g.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vi.1.g.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.vi.1.h) Po kliknięciu w towar
       • (a.vi.1.h.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.vi.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.vi.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.vi.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.vi.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi
       • (a.vi.3.a.ii) łać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vi.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vi.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vi.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.vi.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.vi.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vi.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vi.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vi.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.vi.3.d) Filtrowanie (po dacie) – Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.vi.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.vi.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.vi.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.vii) Faktura zakupu
     • (a.vii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (a.vii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.vii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.vii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.vii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.vii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.vii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.vii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.vii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vii.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vii.1.f.iv) Anuluj skanowanie – Funkcja ta jest przeciwieństwem dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.vii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.vii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.vii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.vii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.vii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.vii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.vii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.vii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.vii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.vii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.vii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.vii.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.vii.3.d) Filtrowanie (po dacie) – Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.vii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.vii.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.vii.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (a.viii) Przesunięcie międzymagazynowe
     • (a.viii.1) Lista dokumentów (tytuł, kontrahent, data utworzenia)
      Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (a.viii.1.a) Lista towarów do kompletacji (symbol, nazwa, lokalizacja, ilość, ilość na magazynie, przy kompletacji kilku dokumentów – numer dokumentu)
      • (a.viii.1.b) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (a.viii.1.c) Kompletuj towar – Pozwala na skompletowanie towaru.
      • (a.viii.1.d) Kompletuj towar skanując – Pozwala na skompletowanie towaru poprzez skanowanie.
      • (a.viii.1.e) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (a.viii.1.f) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (a.viii.1.f.i) Uwagi – Funkcja ta pozwala nam na wprowadzenie uwag do dokumentu, który kompletujemy. Wpisane uwagi zostają dopisane do pola „Uwagi” na dokumencie w programie nadrzędnym
       • (a.viii.1.f.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.viii.1.f.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.viii.1.f.iv) dodawania towaru do dokumentu – w przypadku jak zeskanujemy za dużo towaru możemy usunąć
      • (a.viii.1.g) Po kliknięciu w towar
       • (a.viii.1.g.i) Wybór ilość kompletowanego towaru – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
     • (a.viii.2) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dany dokument po nazwie lub po kontrahencie.
     • (a.viii.3) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (a.viii.3.a) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.viii.3.a.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.viii.3.a.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.viii.3.a.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.viii.3.a.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.viii.3.b) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (a.viii.3.b.i) Otwórz – Funkcja ta otworzy nam wszystkie zaznaczone dokumenty, które chcemy kompletować. Przy każdej pozycji będzie opisane z którego dokumentu ona pochodzi.
       • (a.viii.3.b.ii) Wyślij – Funkcja ta pozwala nam wysłać wszystkie zaznaczone dokumenty, które zostały już skompletowane
       • (a.viii.3.b.iii) Usuń – Funkcja ta usunie wszystkie zaznaczone dokumenty, które znikną z urządzenia
       • (a.viii.3.b.iv) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (a.viii.3.c) Sortuj (rosnąco/malejąco po dacie/nazwie) – Funkcja ta pozwala na posortowanie dokumentów według wybranej opcji: rosnąco po nazwie, malejąco po nazwie, rosnąco po dacie lub malejąco po dacie
      • (a.viii.3.d) Filtrowanie (po dacie) – Funkcja ta pozwala nam przefiltrować dokumenty po dacie. W wyświetlonym okienku wybieramy z kalendarza datę początkowa oraz datę końcową. Po ustawieniu dat wyświetlą nam się tylko te dokumenty, które znajdują się w wybranym okresie
     • (a.viii.4) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (a.viii.4.a) Usuń – Funkcja ta umożliwia usunięcie wybranego dokumentu, który po usunięciu znika z urządzenia
      • (a.viii.4.b) Wyślij – Funkcja ta służy do wysyłania dokumentu, który już został skompletowany
    • (b) Przyjęcie zewnętrzne
     • b.i) Lista dokumentów
      • (b.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (b.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (b.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (b.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (b.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (b.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (b.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (b.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (b.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
       • (b.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (b.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (b.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
        • (b.i.1.f.iii) Zmień lokalizację – Opcja ta pozwala zmienić lokalizację towaru.
     • b.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
      • (b.ii.1) Wybierz kontrahenta
     • b.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • b.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (b.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (b.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania
       • (b.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (b.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (b.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (b.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (b.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (b.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • b.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (b.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (b.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • c) Wydanie zewnętrzne
     • c.i) Lista dokumentów
      • (c.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (c.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (c.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (c.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (c.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (c.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (c.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (c.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (c.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala
       • (c.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (c.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (c.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
     • c.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
      • (c.ii.1) Wybierz kontrahenta
     • c.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • c.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (c.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (c.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (c.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (c.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (c.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (c.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (c.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (c.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • c.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (c.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (c.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • d) Przesunięcie międzymagazynowe
     • d.i) Lista dokumentów
      • (d.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (d.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (d.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (d.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (d.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (d.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (d.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (d.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (d.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
        • (d.i.1.e.iv) Zmień magazyny – Opcja ta pozwala na zmianę magazynów na dokumencie.
       • (d.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (d.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (d.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
     • d.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
      • (d.ii.1) Wybierz magazyny
     • d.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • d.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (d.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (d.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (d.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (d.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania
      • (d.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (d.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (d.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (d.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • d.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (d.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (d.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • e) Przychód wewnętrzny
     • e.i) Lista dokumentów
      (e.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu

      • (e.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
      • (e.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
      • (e.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
      • (e.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
      • (e.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (e.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
       • (e.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
       • (e.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
      • (e.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
       • (e.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
       • (e.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
     • e.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
     • e.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • e.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (e.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (e.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (e.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (e.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (e.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (e.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (e.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (e.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
     • e.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
      • (e.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
      • (e.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • f) Rozchód wewnętrzny
     • f.i) Lista dokumentów
      • (f.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (f.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (f.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (f.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (f.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (f.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (f.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (f.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (f.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
       • (f.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (f.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (f.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
        • (f.i.1.f.iii) Zmień lokalizację – Opcja ta pozwala zmienić lokalizację towaru.
     • f.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
     • f.iii) Wyszukaj dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
     • f.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
      • (f.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (f.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
       • (f.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (f.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • (f.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
       Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

       • (f.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
       • (f.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
       • (f.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • f.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
       • (f.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
       • (f.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
    • g) Inwentaryzacja
     • g.i) Lista dokumentów
      • (g.i.1) Po kliknięciu wchodzimy do dokumentu
       • (g.i.1.a) Zmień ilość – Funkcja ta pozwala nam zmienić ilość 1 na inna. Po zmianie ilości np. na „5” kolejny kompletowany towar zostanie skompletowany w ilości 5.
       • (g.i.1.b) Dodaj towar (na dokumencie pojawiają się informacje: symbol, nazwa, ilość, stan na magazynie) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar poprzez kliknięcie w „plusik” i wybranie towaru z listy.
       • (g.i.1.c) Dodaj towar skanując – Opcja ta pozwala dodać nowy towar skanując jego kod kreskowy.
       • (g.i.1.d) Zaktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
       • (g.i.1.e) Opcje górnego menu „trzy kropki”
        • (g.i.1.e.i) Uwagi – Opcja ta pozwala wprowadzić uwagi, które po wysłaniu dokumentu do programu nadrzędnego pojawią się w polu „Uwagi” na dokumencie.
        • (g.i.1.e.ii) Wyślij – Opcja ta pozwala wysłać utworzony dokument do programu nadrzędnego.
        • (g.i.1.e.iii) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie dokumentu z terminala.
       • (g.i.1.f) Opcje pozycji „trzy kropki”
        • (g.i.1.f.i) Usuń – Opcja ta pozwala na usuniecie towaru z listy na dokumencie.
        • (g.i.1.f.ii) Zmień ilość – Opcja ta pozwala zmienić ilość towaru.
     • g.ii) Dodaj nowy dokument – Opcja ta pozwala na utworzenie nowego dokumentu.
     • g.iii) j dokument (po nazwie, kontrahencie) – Opcja ta pozwala wyszukać dokument z listy po nazwie lub kontrahencie.
      • g.iv) Opcje górnego menu „trzy kropki”
       • (g.iv.1) Zaznacz kilka – Funkcja ta służy do zaznaczenia kilku z dokumentów
        Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

        • (g.iv.1.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania.
        • (g.iv.1.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
        • (g.iv.1.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
       • (g.iv.2) Zaznacz wszystkie – Funkcja ta służy do zaznaczenia wszystkich dokumentów
        Po zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe opcje:

        • (g.iv.2.a) Wyślij – Opcja ta pozwala na wysłanie zaznaczonych dokumentów, które są gotowe do wysłania. Po wysłaniu dokumenty znikają z urządzenia.
        • (g.iv.2.b) Usuń – Opcja ta pozwala na usunięcie zaznaczonych dokumentów, które znikają z urządzenia.
        • (g.iv.2.c) Anuluj zaznaczone – Funkcja ta pozwala powrócić do poprzednich opcji menu listy oraz usuwa możliwość zaznaczania dokumentów
      • g.v) Opcje menu dokumentu „trzy kropki”
       • (g.v.1) Usuń – Funkcja ta pozwala na usunięcie dokumentu z urządzenia.
       • (g.v.2) Wyślij – Funkcja ta pozwala na wysłanie dokumentu do programu nadrzędnego, dokument po wysłaniu znika z urządzenia.
  • 2) Towary
   • a) Lista towarów (symbol, nazwa, stan na magazynie)
   • b) Dodaj towar (symbol, nazwa, kod kreskowy, grupa, lokalizacja) – Opcja ta pozwala dodać nowy towar, który po zapisaniu trafia na listę towarów w aplikacji oraz do programu nadrzędnego.
    • b.i) Edytuj towar (po kliknięciu w dany towar) – Opcja ta pozwala na edytowanie istniejącego towaru. Informacje poprawione na towarze zostaną nadpisane w programie nadrzędnym oraz na liście z towarami w aplikacji.
     • (b.i.1) Drukuj etykietę – po kliknięciu w tę opcję zostanie wydrukowana etykieta na drukarce mobilnej połączonej przez BT (kod kreskowy, symbol i opis).
   • c) Aktualizuj stany magazynowe – Funkcja ta pozwala nam zaktualizować stany magazynowe w czasie rzeczywistym.
   • d) Szukaj (po nazwie, kodzie kreskowym lub symbolu) – Opcja ta pozwala na wyszukanie towaru po nazwie, kodzie kreskowym lub symbolu.
   • e) Skanuj kod kreskowy aparatem – Opcja ta pozwala na wyszukanie towaru poprzez zeskanowanie jego kodu kreskowego aparatem.
   • f) Pokaż/schowaj klawiaturę – Opcja ta pozwala pokazać lub ukryć klawiaturę na urządzeniu.
  • 3) Synchronizacja
   • a) Synchronizuj Towary – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę dostępnych towarów.
    • a.i) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:11
   • b) Synchronizuj Kontrahentów – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę dostępnych kontrahentów.
    • b.i) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:35
   • c) Synchronizuj Zamówienia – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo utworzone dokumenty, które będzie można kompletować (moduł kompletacja).
    • c.i) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:53
  • 4) Menu boczne
   • a) Zalogowany jako „Szef”
   • b) Ustawienia
    • b.i) Ustawienia serwera
     • (b.i.1) Ustawiamy wewnętrzny adres serwera – Wprowadzamy adres IP na którym została zainstalowana część aplikacji serwerowej.
     • (b.i.2) Ustawiamy zewnętrzny adres serwera – Możemy wpisać publiczny stały adres IP serwera do którego będziemy się łączyć z zewnątrz poprzez transfer danych. Tego pola nie trzeba ustawiać gdy będziemy korzystać z aplikacji tylko poprzez sieć Wi-Fi.
     • (b.i.3) Ustawiamy port serwera – Wpisujemy port TCP przez który będziemy się łączyć z serwerem.
     • (b.i.4) Ustawiamy timeout – Wpisujemy czas oczekiwania na odpowiedź z serwera podczas komunikowania się z nim. Czas podawany jest w sekundach.
    • b.ii) Ustawienia aplikacji
     • (b.ii.1) Ustawiamy nazwę terminala – Opcja ta służy do tego, żeby rozróżnić na jakim urządzeniu były tworzone dokumenty, jeśli jest ich więcej.
     • (b.ii.2) Ustawiamy sortowanie towaru (po symbolu, nazwie lub lokalizacji) – Opcja ta ustawia po jakim parametrze ma być sortowana lista towarów.
     • (b.ii.3) Możemy zaznaczyć opcję „Pokazuj szczegóły towaru” – Opcja ta włącza wyskakujące okienko z symbolem towaru oraz ilością w momencie dodawania towaru do dokumentu.
     • (b.ii.4) Możemy zaznaczyć opcję „Automatycznie pokazuj klawiaturę” – Opcja ta ustawia automatyczne wyświetlanie klawiatury po ustawieniu się w polu do wpisywania kodów kreskowych.
     • (b.ii.5) Możemy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj listę towarów” – Opcja ta po wyłączeniu, nie pokazuje listy towarów. Dopiero po wpisaniu minimum trzech znaków towary są wyszukiwane. Opcja ta pomaga przyśpieszyć działanie aplikacji, gdy w programie nadrzędnych jest bardzo dużo towarów.
     • (b.ii.6) Możemy zaznaczyć opcję „Wyświetlaj towary ze stanem większym niż 0” – Opcja ta włącza pokazywanie na liście z towarami tylko tych towarów, które mają stan niezerowy na magazynie.
     • (b.ii.7) Możemy zaznaczyć opcję „Dodawaj towary na górze listy” – Opcja ta włącza dodawanie towarów na pierwszej pozycji podczas tworzenia dokumentu. Wcześniej dodane towary będą schodziły niżej – na drugą i kolejną pozycję.
     • (b.ii.8) Możemy zaznaczyć opcję „Odtwarzaj dźwięki po poprawnym dodaniu towaru” – Opcja ta włącza odtwarzanie dźwięku po poprawnym dodaniu towaru na dokument.
     • (b.ii.9) Możemy zaznaczyć opcję „Zmieniaj status dokumentów ZK i ZD po kompletacji” – Opcja ta po wyłączeniu nie zmianie statusów dokumentu po skompletowaniu i wysłaniu.
     • (b.ii.10) Możemy zaznaczyć opcję „Uruchom opcję ‘Wyślij” po skompletowaniu całego dokumentu” – Opcja ta wywołuje automatycznie komunikat czy wysłać dokument, gdy ostatnia pozycja dokumentu zostanie skompletowana.
     • (b.ii.11) Możemy zaznaczyć opcję „Używaj drukarki mobilnej” – Opcja ta jest potrzebna, gdy chcemy drukować etykiety towarom.
    • b.iii) Ustawienia synchronizacji
     • (b.iii.1) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty ZK” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Zamówienia od klienta.
     • (b.iii.2) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty ZD” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Zamówienia do dostawcy.
     • (b.iii.3) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty WZ” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Wydania zewnętrzne.
     • (b.iii.4) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty PZ” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Przyjęcia zewnętrzne.
     • (b.iii.5) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty PA” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Paragony.
     • (b.iii.6) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty FS” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Faktury sprzedaży.
     • (b.iii.7) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty FZ” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Faktury zakupu.
     • (b.iii.8) Możemy zaznaczyć opcję „Synchronizuj dokumenty MM” – Opcja ta po włączeniu i kliknięciu w synchronizacji na „Synchronizuj dokumenty” pobiera do kompletacji Przesunięcia międzymagazynowe.
     • (b.iii.9) Ustawiamy „Pobieraj dokumenty o fladze” – Opcja ta służy do ustalenia po jakiej fladze mają być pobierane dokumenty WZ, PZ, PA, FS, FZ oraz MM.
     • (b.iii.10) Ustawiamy z ilu dni synchronizujemy dokumenty – Opcja ta służy do ustalenia z ilu ostatnich dni mają być pobierane dokumenty do kompletacji.
     • (b.iii.11) Ustawiamy magazyn – Opcja ta służy do ustalenia z ilu ostatnich dni mają być pobierane dokumenty do kompletacji.
   • c) Synchronizacja
    • c.i) Synchronizuj Towary – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę dostępnych towarów.
     • (c.i.1) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:11
    • c.ii) Synchronizuj Kontrahentów– Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo listę dostępnych kontrahentów.
     • (c.ii.1) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:35
    • c.iii) Synchronizuj Zamówienia – Funkcja ta pobiera z programu Subiekt GT, Subiekt nexo Pro lub Navireo utworzone dokumenty, które będzie można kompletować (moduł kompletacja).
     • (c.iii.1) Ostatnia synchronizacja data i godzina np. 09.11.2020 13:44:53
   • d) Licencja – Opcja ta pozwala zobaczyć jaką licencję aktualnie posiadamy.
    • d.i) Aktywuj licencję – Opcja ta pozwala na aktywowanie licencji trial lub pełnej online.
   • e) Informacje – Opcja ta pokazuje informacje o aplikacji.
    • e.i) Posty
   • f) Pomoc – Opcja ta pokazuje jak uzyskać pomoc.
   • g) Wyloguj – Opcja ta pozwala na wylogowanie zalogowanego użytkownika.
   • h) Wersja 2.7.5

Napisz do nas