Usługa serwisowa oprogramowania podstawowa

250,00  (307,50  z VAT)

Usługa obejmuję interwencję serwisową w zakresie zapewnienia poprawności działania aplikacji w środowisku, m.in. w obszarze integracji z programem nadrzędnym, ustawień sieciowych i sprzętu oraz konfiguracji. Obejmuję konsultację, analizę błędu i podjęcie czynności naprawy. Usługa jest dedykowana dla Klientów nie posiadających pakietów serwisowych wsparcia, ma charakter incydentalny, a reakcja serwisowa podejmowana jest po konsultacji z Klientem w trybie maksymalnie do 72godz od momentu zgłoszenia. Usługa nie obejmuje napraw będących poza obszarem wdrożonych aplikacji i powiązanych programów, w tych przypadkach ma charakter porad i zaleceń dla Klienta.