Wsparcie Aplikacji – 4HELP

199,00  (244,77  z VAT)

Wsparcie techników w zakresie podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia, wybranego z naszych rozwiązań, grup produktowych. Oferujemy pomoc w przypadku wystąpienia dowolnego problemu z zakupionym sprzętem.

Klienci, którzy zakupili usługę mogą kontaktować się telefonicznie, bądź mailowo z naszymi specjalistami w okresie 1 miesiąca od dnia zakupu.
Wsparcie dotyczy 1 urządzenia i jest mu bezpośrednio przypisane.
Usługa pomocy zdalnej w instalacji i konfiguracji jest realizowana w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zakres pomocy zdalnej, wsparcia przez naszych techników:
Instalacja i konfiguracja grup urządzeń:
-> pomoc w przygotowaniu drukarki do użycia
-> pomoc w instalacji oprogramowania do projektowania etykiet dostarczonego przez producenta drukarki
-> pomoc w przygotowaniu projektu etykiety składającego się z przykładowego tekstu lub kodu kreskowego w dostarczonym przez producenta oprogramowaniu i jego wydruku
-> pomoc w poprawnym załadowaniu taśmy i nośnika (obsługiwanych przez urządzenie)
-> pomoc w konfiguracji parametrów drukarki pod stosowany typ materiałów eksploatacyjnych (obsługiwanych przez drukarkę)
-> pomoc w parametryzacji drukarki
-> pomoc w wykonaniu kalibracji nośnika
-> pomoc w podłączeniu do sieci LAN/WLAN
-> pomoc w aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) urządzenia do najnowszej wersji dostępnej na publicznych serwerach producenta.

Instalacja i konfiguracja dla czytników kodów kreskowych:
-> pomoc w przygotowaniu urządzenia do użycia
-> pomoc w podłączeniu do komputera PC, instalacji sterowników
-> pomoc w instalacji i uruchomieniu dodatkowego oprogramowania dostarczanego -> przez producenta z urządzeniem
-> pomoc w sparowaniu czytnika z bazą komunikacyjną lub komputerem PC w -> -> przypadku wersji bezprzewodowej
-> pomoc w konfiguracji czytnika na podstawie instrukcji dostarczonej przez producenta
Instalacja i konfiguracja terminali mobilnych:
-> pomoc w przygotowaniu urządzenia do użycia
-> pomoc w podłączeniu do sieci WLAN
-> pomoc w konfiguracji ustawień dostępnych z poziomu systemu
-> pomoc w podłączeniu do komputera PC w celu przeglądania zawartości urządzenia
-> pomoc w aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) urządzenia do najnowszej wersji dostępnej na publicznych serwerach producenta