Rozwiązania

Nadrzędną ideą naszej działalności oraz opracowywanych systemów jest usprawnianie i doskonalenie procesów występujących w magazynach, logistyce, produkcji i sprzedaży z wykorzystaniem technologii kodów kreskowych, RFID. Ponieważ każdy z procesów jest różny i posiada swoją specyfikę, nawet w ramach tej samej branży, implementowane przez nas rozwiązania mają indywidualny charakter, a ich celem jest rozwiązywanie konkretnych zadań i problemów. Prace nad każdym naszym systemem poprzedza wnikliwa analiza funkcjonalności i uwarunkowań danej procedury, a proces wdrożenia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym Klienta, przebiega pod nadzorem naszych specjalistów. Nasze rozwiązania projektujemy w formie niezależnych systemów magazynowych (WMS), produkcyjnych (MRP), programów na terminale przenośne, bądź aplikacji mobilnych dla popularnych systemów operacyjnych oraz integrujemy je w jednolitą platformę.

Dla magazynu

Wieloletnia specjalizacja i posiadane doświadczenie w usprawnianiu procesów magazynowych w firmach różnych branż, były podstawą przy tworzeniu dedykowanych rozwiązań głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W naszej ofercie posiadamy zarówno programy uniwersalne, przeznaczone m.in. do inwentaryzacji towarów, środków trwałych czy kompleksowego zarządzania magazynem, które w większości przypadków, są już zintegrowane z popularnymi programami sprzedażowo-magazynowymi, jak i bardzo złożone systemy zarządzania klasy WMS. Naszą ideą jest przede wszystkim tworzenie rozwiązań, które dostosowane są ściśle do specyfiki… (Czytaj więcej…)

Dla produkcji

Posiadana wiedza z zakresu tworzenia dedykowanych systemów, elastyczność dostosowywania do zmian oraz umiejętność wykorzystywania różnych technologii umożliwiają nam tworzenie rozbudowanych systemów produkcyjnych. Specyfika każdego procesu produkcyjnego i zachodzące w nim zmiany oraz konieczność dostosowania do struktury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, wymuszają tworzenie elastycznych rozwiązań, nie zaś sztywnych, zamkniętych systemów. Wdrożenie każdego systemu produkcyjnego poprzedza szczegółowa analiza funkcjonalna i organizacyjna przedsiębiorstwa, jak również licznych, zewnętrznych uwarunkowań, przez co, to system dopasowuje się do… (Czytaj więcej…)

Dla handlu

Wykorzystując dostępną technologię mobilną w połączeniu z nadrzędnym systemem zarządzania lub innymi naszymi autorskimi programami, tworzymy aplikacje usprawniające pracę handlową w terenie oraz dostosowujemy je do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Nadrzędnym ich zadaniem jest uzyskanie pełnej informacji w procesie zarządzania sprzedażą, optymalizacja pracy zespołów handlowych, utrzymywania relacji z Klientami oraz kontrola przepływu towarów od magazynu do odbiorcy. Aplikacje opracowujemy w oparciu o tradycyjne systemy operacyjne, jak i mobilne platformy: Android, Apple iOS, Windows Phone, zapewniając szeroką dostępność użytkownikom oraz integrujemy… (Czytaj więcej…)

Aplikacje mobilne

Tworzymy aplikacje mobilne dla popularnych platform systemowych: Android, Apple iOS, Windows CE, Windows Phone, Windows Embedded Handheld, Windows Compact i różnych rodzajów urządzeń przenośnych. Szeroką funkcjonalność naszych aplikacji uzyskujemy dzięki elastycznemu podejściu do każdego z projektów oraz stosowaniu najnowszych technologii m.in. kody QR, geotargeting, rozszerzona rzeczywistość czy komunikację NFC. (Czytaj więcej…)

Dla Subiekta

Długoletnie partnerstwo z firmą Insert w zakresie sprzedaży i wdrożeń oprogramowania oraz integracji z naszymi autorskimi programami, zaowocowały stworzeniem grupy rozwiązań dedykowanych właśnie dla użytkowników systemu Subiekt GT. Nasza propozycja obejmuje aplikacje przeznaczone do wsparcia pracy handlowej, magazynowej czy produkcyjnej, począwszy od małych aplikacji, po rozbudowane funkcjonalnie systemy klasy WMS, czy MRP. Wszystkie nasze autorskie programy posiadają pełną integrację z oprogramowaniem Subiekt GT lub nexo, zapewniając sprawną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemami, rozszerzają funkcjonalność przy jednoczesnym… (Czytaj więcej…)

Inne branżowe

Opracowywane przez wiele lat przez naszą firmę oprogramowania, zostały nie tylko dostosowane do zachodzących procesów, ale również do specyfiki poszczególnych branż i indywidualnych wymagań Klientów. Geneza ich powstania wiąże się zawsze z wnikliwą analizą procesów w danej branży, stawianymi wymaganiami przez użytkowników oraz stosowaną technologią. Te wszystkie elementy wpływają na powstawanie różnorodnych, dedykowanych aplikacji, które integrowane są z lokalnymi, nadrzędnymi systemami zarządzania w firmie, by zapewnić jednolitość rozwiązania. W grupie aplikacji znajdują się systemy dedykowane dla… (Czytaj więcej…)

Copyright © - COM4IT 2016
lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail
 
lista mailingowa B2B obsługiwana jest przez FreshMail